دکتر مرتضی آذربرمس

استادیار دانشکده مهندسی مواد

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل: azarbarmas@sut.ac.ir

شماره تماس: 04133459427

تحصیلات

دکتری: مهندسی مواد و متالورژی، مدلسازی ریزساختارهای فورج شده، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1396

کارشناسی ارشد: مهندسی مواد، شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی، دانشگاه تهران، 1390

کارشناسی: مهندسی مواد، متالورژی صنعتی، دانشگاه صنعتی سهند، 1387

فرصت مطالعاتی دکتری: دانشگاه پلی‌تکنیک کاتالونیا، بارسلون اسپانیا، 1394

زمینه‌های تحقیقاتی

  • ساخت افزایشی فلزات
  • شکل‌دهی فلزات
  • طراحی قالب های فورج
  • مدلسازی ریزساختاری وتحلیل بافت
  • ریخته‌گری کامپوزیت های زمینه فلزی
  • شبیه سازی فرآیندهای شکل دهی و ریخته گری فلزات

افتخارات

کسب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی، بنیاد ملی نخبگان، 1399

دانشجوی نمونه کشوری، مقطع دکتری، 1394

دانشجوی نمونه دانشگاه، مقطع دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، 1394

دانش آموخته ممتاز، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1390

کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، 1395

 

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تحت راهنمایی

- لیزرکوبی آلیاژ  AlSi10Mgتولید شده به روش ذوب لیزری انتخابی، رضا بابالو، شهریور 1402

- اتصال نفوذی دو فلز غیر همجنس تیتانیوم و مس به‌روش نوردی، رضا شفق، شهریور 1401

- شبیه‌سازی میدان فازی انجماد مواد خالص، هانیه درهمی، شهریور 1401

تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر خاصیت سوپرالاستیسیته آلیاژ نانوکریستالی Cu-14Al-4Ni تولید شده به روش متالورژی پودر، ابوالفضل نجاری، دی 1400

- بررسی کارسختی فولاد های استحکام بالا پیشرفته، بهروز قزلباش،  خرداد 1399 (مشاور)

کتاب چاپ شده

گرافن در دنیای نانوفناوری؛ محمدحسین سیادتی، سید نوید حسینی، حامد آقامحمدی، مرتضی آذربرمس و امین عبداله زاده؛ انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر؛ سال 1400

مقالات چاپ شده در مجلات

1- M Azarbarmas, M Aghaie-Khafri, Dynamic recrystallization and texture modeling of IN718 superalloy, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2017, 25.

 2- M. Azarbarmas, M. Aghaie-Khafri, J.M. Cabrera, J. Calvo , Microstructural evolution and constitutive equations of Inconel 718 alloy under quasi-static and quasi-dynamic conditions, Journal of Materials and Design (ISI), 15 March 2016.

3- M. Azarbarmas, M. Aghaie-Khafri, J.M. Cabrera, J. Calvo, Dynamic recrystallization mechanisms and twining evolution during hot deformation of Inconel 718, Journal of Materials Science and Engineering A (ISI), 15 December 2016.

4- Sadegh Hoseinlaghab, Seyed Sajad Mirjavadi, Nasser Sadeghian , Iraj Jalili, M. Azarbarmas, Mohammad Kazem Besharati Givi , Influences of welding parameters on the quality and creep properties of friction stir welded polyethylene plates, Journal of Materials and Design (ISI), 15 February 2015.

5- Mostafa Karamouz, Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy, On the conjoint influence of heat treatment and lithium content on microstructure and mechanical properties of A380 aluminum alloy, Journal of Materials and Design (ISI), July 2014, 59.

6- Mostafa karamouz, Mortaza Azarbarmas*, Masoud Emamy, Mohammad Alipour, Microstructure, hardness and tensile properties of A380 aluminum alloy with and without Li additions, Journal of Materials Science and Engineering A (ISI), 10 October 2013 , 582, 409-414.

7- M. Alipour, M. Azarbarmas, F. Heydari, M. Hoghoughi, M. Alidoost, M. Emamy, The effect of Al–8B grain refiner and heat treatment conditions on the microstructure, mechanical properties and dry sliding wear behavior of an Al–12Zn–3Mg–2.5Cu aluminum alloy, Journal of Materials and Design (ISI), June 2012, , 38, 64-73.

8- Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy,  Jafar Rassizadehghani, Mohammad Alipour, Mostafa karamouz, The Influence of Beryllium Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Al–15%Mg2Si In-situ Metal Matrix Composite, Journal of Materials Science and Engineering A (ISI), 25 October 2011 , 528, (28), 8205-8211.

9- Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy, Mostafa karamouz, Mohammad Alipour Jafar Rassizadehghani, The effects of boron additions on the microstructure, hardness and tensile properties of in situ Al–15%Mg2Si composite, Journal of Materials and Design (ISI), December 2011, 32, (10), (5049-5054).

10- Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy, Mohammad Alipour, Study on fracture behaviour of Al–15%Mg2Si metal matrix composite with and without beryllium additions, Journal of Materials Science (ISI)¸ November 2011, 46, (21), 6856–6862.

11- Alipour, M., Emamy, M., Ebrahimi, S. S., Azarbarmas, M., Karamouz, M., & Rassizadehghani, J. (2011). Effects of pre-deformation and heat treatment conditions in the SIMA process on properties of an Al–Zn–Mg–Cu alloy modified by Al–8B grain refiner, Journal of Materials Science and Engineering A (ISI), 2011, 528, (13–14), 4482-4490.

12- M. Karamouz, M. Emamy, M. Alipour, M. Azarbarmas, The Effects of Li on the Tensile Properties of 380 Aluminum Alloys, Journal of New Materials (علمی پژوهشی), 2011.

13- Mortaza Azarbarmas , Seyyed Mohammad Hossein Siadati, A review: Graphene; A revolution in nanotechnology, Journal of Nano World, (علمی ترویجی), 2012.

مقالات پذیرفته شده کنفرانس‌های بین‌المللی / فصل کتاب

1- Mortaza Azarbarmas, Masoud Emamy,  Jafar Rasizadeh,  Mohammad Alipour, Mostafa karamouz, The influence of Boron on Properties of Al–15%Mg2Si in situ composite, CCFA2010

2- M. Azarbarmas,  M. Emamy,  M. Alipour , M. karamouz, Effects of Boron on Microstructure and Tensile Properties of Al–Mg2Si Metal Matrix Composite, NUMIFORM2010

3- M. Alipour,  M. Emamy, M. Azarbarmas, M. karamouz, Effects of Al–5Ti–1B master alloy on the microstructural evaluation of a highly alloyed aluminum alloy produced by SIMA process, NUMIFORM2010.

4- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy, Jafar Rasizadeh, Mohammad Alipour Mostafa karamouz, The Influence of Boron on the Tensile Properties of Al–Mg2Si in Situ Composite, Iccst2011.

5- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy, ,  Jafar Rassizadehghani, Mohammad Alipour , Mostafa karamouz, Modification of Al–Mg2Si In-Situ Composite by Boron, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.

6- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy,  Jafar Rassizadehghani, Mohammad Alipour and Mostafa karamouz, Microstructural Development of Al–15%Mg2Si in Situ Composite with Be Addition, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.

7- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy,  Jafar Rassizadehghani,  Mohammad Alipour , Mostafa karamouz, The Effects of Be on mechanical properties of Al–Mg2Si in Situ Composite, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.

8- Mortaza Azarbarmas,  Masoud Emamy,  Jafar Rassizadehghani,  Mostafa karamouz ,  Mohammad Alipour, The effects of cooling rate on the microstructure and hardness of Al–15%Mg2Si in situ composite with Boron, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.

9- Mohammad Alipour, Masoud Emamy,  Jafar Rasizadeh,  Mostafa karamouz ,  Mortaza Azarbarmas, Effects of Al–۸B grain refiner on the structure, hardness and tensile properties of a new developed super high strength aluminum alloy, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.

10- Mohammad Alipour,  Masoud Emamy, Jafar Rasizadeh,  Mostafa karamouz , Mortaza Azarbarmas, Effects of Al–5Ti–1B grain refiner on the structure, hardness and tensile properties of a new developed super high strength aluminum alloy, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.

11- Mohammad Alipour,  Masoud Emamy,  Jafar Rasizadeh,  Mostafa karamouz ,  Mortaza Azarbarmas, The effects of Al–5Ti–1B grain refiner and heat treatment on the microstructure and dry sliding wear behavior of a new developed super high strength aluminum alloy, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.

12- M. Alipour,  M. Emamy,  J. Rasizadeh,  M. Azarbarmas,  M. Karamouz, Effect of predeformation and heat treatment conditions in the modified SIMA process on microstructural of a new developed super high-strength aluminum alloy modified by Al-8B grain refiner, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.

13- Mostafa karamouz ,  Masoud Emamy, Jafar Rasizadeh , Mohammad Alipour ,  Mortaza Azarbarmas, The Influence of Li on Properties of 380 Aluminum Casting Alloys, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.

14- Mostafa karamouz, Masoud Emamy,  Jafar Rasizadeh, Mortaza Azarbarmas ,  Mohammad Alipour, The effects of Li additions on the microstructure and mechanical properties of  380 Aluminum casting alloys, U.S.A., TMS2011;  Book Chapter in Supplemental Proceedings: General Paper Selections.