نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۹۰ مورد.
دکتر اصغر

دکتر اصغر زارعی

استادیار
مهندسی پزشکی
دکتر اصغر زارعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۸۴۱۹ مهندسی پزشکی

http://faculty.sut.ac.ir/a-zarei/fa

Google Scholar ORCID
دکتر یوسف

دکتر یوسف زمانی

استاد
علوم پایه مهندسی
دکتر یوسف زمانی
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۵۰ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/zamani/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
دکتر مهدی

دکتر مهدی زینالی

استادیار
مهندسی برق
دکتر مهدی زینالی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/zeinali/fa

دکتر امین سالم

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر امین سالم
دانشیار -
- مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/salem/fa

دکتر توحید

دکتر توحید سعید

استاد
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر توحید سعید
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/saeid/fa

دکتر مهدی

دکتر مهدی سلامی حسینی

استاد
مهندسی پلیمر
دکتر مهدی سلامی حسینی
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۸۲ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/salami/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

دکتر علی سلطانی

استادیار
مهندسی مکانیک
دکتر علی سلطانی
استادیار -
- مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/asoltani/fa

دکتر محمد سیم جو

دانشیار
مهندسی نفت و گاز
دکتر محمد سیم جو
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۷۶ مهندسی نفت و گاز

http://faculty.sut.ac.ir/simjoo/fa

دکتر نوید شادمنامن

دانشیار
مهندسی معدن

مهندس هادی شاکری

مربی
مهندسی معدن

دکتر سینا شامخی

دانشیار
مهندسی پزشکی
دکتر سینا شامخی
دانشیار -
- مهندسی پزشکی

http://faculty.sut.ac.ir/shamekhi/fa

دکتر سیدحمیدرضا شجاعی

استادیار
علوم پایه مهندسی
دکتر سیدحمیدرضا شجاعی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۷۴ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/shojaei/fa

دکتر یوسف شرقی

دانشیار
مهندسی معدن
دکتر یوسف شرقی
دانشیار -
- مهندسی معدن

http://faculty.sut.ac.ir/sharghi/fa

دکتر سیروس

دکتر سیروس شفیعی

استاد
مهندسی شیمی
دکتر سیروس شفیعی
استاد دکتری
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۴۲ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/shafiei/fa

Google Scholar ORCID

دکتر اردلان شفیعی غازانی

استادیار
مهندسی مکانیک

دکتر هانیه شکرکار

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر هانیه شکرکار
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۶۷ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/h-shokrkar/fa

Google Scholar