نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۹۰ مورد.

دکتر مینا علیزاده اقدم

استادیار
مهندسی پلیمر
دکتر مینا علیزاده اقدم
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۰۳ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/m-alizadeh/fa

دکتر اکبر غفارپور رهبر
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۷ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/ghaffarpour/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
دکتر اسماعیل
دکتر اسماعیل فاتحی فر
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۴۱ مهندسی شیمی

https://gp-mfca.com/

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
دکتر حسن

دکتر حسن فرجی

دانشیار
مهندسی برق
دکتر حسن فرجی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۶ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/hfaraji/fa

Google Scholar ORCID
دکتر جواد

دکتر جواد فرضی

دانشیار
علوم پایه مهندسی
دکتر جواد فرضی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۴۵ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/farzi/fa

Google Scholar Research GATE

دکتر غلامرضا فروتن

استاد
علوم پایه مهندسی
دکتر غلامرضا فروتن
استاد -
- علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/foroutan/fa

دکتر مروت فرید آزاد

استادیار
مهندسی معدن

دکتر هادی فلاح اردشیر

استادیار
مهندسی مکانیک

دکتر رضا فلاحت

دانشیار
مهندسی نفت و گاز
دکتر رضا فلاحت
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۷۴ مهندسی نفت و گاز

http://faculty.sut.ac.ir/rezafalahat/fa

دکتر پیوند قادریان

دانشیار
مهندسی پزشکی
دکتر سید مرتضی

دکتر سید مرتضی قاسمی

دانشیار
مهندسی پلیمر
دکتر سید مرتضی قاسمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۹۵ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/ghasemi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
دکتر فرزان

دکتر فرزان قالیچی

استاد
مهندسی پزشکی
دکتر فرزان قالیچی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی پزشکی

http://faculty.sut.ac.ir/fghalichi/fa

Google Scholar Scopus
غلامرضا

غلامرضا قدسی شریفی

مربی
مهندسی عمران
غلامرضا قدسی شریفی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/ghodsi/fa

دکتر اسلام

دکتر اسلام قره شعبانی

دانشیار
علوم پایه مهندسی
دکتر اسلام قره شعبانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۶۵ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/shabani/fa

دکتر کاظم قنبری

استاد
علوم پایه مهندسی
دکتر کاظم قنبری
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۶۳ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/kghanbari/fa

دکتر داود کاه فروشان

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر داود کاه فروشان
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۴۰ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/kahforoushan/fa