نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۹۰ مورد.

دکتر محمد پورگل محمد

دانشیار
مهندسی مکانیک
دکتر محمد پورگل محمد
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۸۴۴۴ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/pourgolmohammad/fa

دکتر عادل پورمند

استادیار
مهندسی برق
دکتر امین

دکتر امین ترقی اسکویی

استادیار
مهندسی مکانیک
دکتر امین ترقی اسکویی
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۸۴۳۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/taraghi/fa

دکتر هادی تقی زاده

دانشیار
مهندسی پزشکی

دکتر رضا توانگر

دانشیار
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر رضا توانگر
دانشیار -
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/tavangar/fa

دکتر اکرم توکلی

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر اکرم توکلی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۶۵ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/atavakoli/fa

دکتر یونس

دکتر یونس جعفرزاده

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر یونس جعفرزاده
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۶۱ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/yjafarzadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID

دکتر داود جلالی وحید

استاد
مهندسی مکانیک
دکتر داود جلالی وحید
استاد -
۰۴۱۳۳۴۴۴۳۰۹ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/davoodjalali/fa

دکتر سینا

دکتر سینا جلیلی

استادیار
مهندسی مکانیک

دکتر کیومرث جلیلی

دانشیار
مهندسی پلیمر
دکتر کیومرث جلیلی
دانشیار -
- مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/k-jalili/fa

دکتر آرزو

دکتر آرزو جهانی

استادیار
مهندسی برق
دکتر آرزو جهانی
استادیار فوق دكتری
۰۹۱۴۷۷۷۰۸۲۴ مهندسی برق

https://ajahani.ir/

Google Scholar Scopus Eprint ORCID

دکتر حمید چاکری

دانشیار
مهندسی معدن
دکتر حمید چاکری
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی معدن

http://faculty.sut.ac.ir/chakeri/fa

Google Scholar Scopus

دکتر محمد چرختاب بسیم

استادیار
مهندسی عمران
دکتر محمد چرختاب بسیم
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۹۷ مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/basim/fa

دکتر محمدرضا چناقلو

استاد
مهندسی عمران

دکتر علیرضا چناقلو

استاد
علوم پایه مهندسی
دکتر علیرضا چناقلو
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۴۲ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/a-chenaghlou/fa

دکتر محمد چهاردولی

دانشیار
مهندسی نفت و گاز
دکتر محمد چهاردولی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۸۳۸۲ مهندسی نفت و گاز

http://faculty.sut.ac.ir/chahardowli/fa